Maria V's Anniversary Celebration

Maria V's Bar & Restaurant, 220 Leavenworth Rd, Shelton, CT